Forskning


Hyperbar syrgasbehandling kan lindra sena skador efter strålning mot buken

Syrgasbehandling i tryckkammare kan lindra självskattade symtom och biverkningar efterstrålbehandling mot cancer i bäckenregionen, visar en studie. Efter 30–40 pass i kammaren upplevdemånga att både blödningar, läckage och smärtor dämpats.Nicklas Oscarsson, försteförfattare till artikeln, är doktorand inom anestesiologi och intensivvård vidSahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, samt överläkare på Angereds Närsjukhus. Nicklas […]


Seminarium om forskningsnyheter

TYVÄRR ÄR SEMINARIET INSTÄLLT! ancerforum Väst bjuder in till ett spännande seminarium om nyheter inom cancerforskningen! Våra föredragshållare kommer under kvällen att presentera nyheter inom cancerforskningen. Anmälan görs genom insättning av deltagaravgiften 100 kronor på Jubileumskinkens Cancerfonds PlusGiro: 90 09 79 – 6 märk betalningen med ”Seminarium”. Var: Dalheimers Hus, […]


Slutrapport för projektet: Experimentell behandling av glioblastom – kliniska och prekliniska studier.

Slutrapport till Lions Cancerfond Väst för beviljat anslag till Katja Werlenius för projektet: Experimentell behandling av glioblastom – kliniska och prekliniska studier. Jag vill börja med att tacka så mycket för erhållet forskningsanslag från er! Det har varit mycket värdefullt för våra studier. Här följer en kort lägesrapport om projektet. […]


Ny behandling mot dödlig körtelcancer

Adenoidcystisk cancer är en långsamt växande, mycket aggressiv körtelcancer som kan uppstå i flera olika organ i kroppen. Vanligtvis uppkommer tumörerna i huvud- och halsregionen, men kan också utvecklas i t.ex. bröst, prostata, hud och lungor. − Idag finns ingen fungerande behandling för den här cancerformen och dödligheten är hög, […]