Styrelsen för Lions Cancerfond Väst

För verksamhetsår 2020/2021 ingår följande personer i styrelsen:

Lars-Göran Larsson

Ordförande Facebook-gruppen

Lions Club Lerum

2021-06-30

Said Blomqvist

Ledamot Forskningsråd

Lions Club Göteborg Tuve/Säve

2021-06-30

Magnus Bjerkander

Ledamot Kassör

Lions Club Bjärke

2021-06-30

Annette Eiserman-Wikström

Ledamot Vice ordf. Sekreterare

Lions Club Mölndal

2022-06-30

Hans Strid

Ledamot Forskningsråd

Lions Club Ulricehamn

2021-06-30

Lena Älveborn Larsson

Ledamot Ansvarig medhjälpare

Lions Club Hindås

2022-06-30

Mats Karlsson

Ledamot Facebookgruppen

Lions Club Mariestad

2022-06-30

Nils-Eric Magnusson

Suppleant

Lions Club Borås

2021-06-30

Bertil Tunje

Ledamot Facebookgruppen

Lions Club Borås Ullsaxen

2022-06-30

Per Blomstrand

Adjungerad/webbmaster Facebookgruppen

Lions Club Uddevalla

2021-06-30

Medhjälpare

Britt-Marie Larsson

Lions Club Hindås

Thomas Siesing

Lions Club Hindås

Revisorer och suppleanter

Ingemar Venemyr

Revisionsbyrån Venemyr

Lions Club Skövde/Ryd

2021-06-30

Lars Skogsberg

Skogsberg Revision AB Revisorssuppleant

Lions Club Lyrestad/Hasslerör

2021-06-30

Thomas Siesing

Revisor

Lions Club Hindås

2021-06-30

Göran Sandberg

Revisorssuppleant

Lions Club Uddevalla

2021-06-30

Ambassadörer

Lars Brorsson

Ambassadör

Lions Club Falköping

Lothar Schelp

Ambassadör

Lions Club Skövde/Ryd

Inge Hävner

Ambassadör

Lions Club Mariestad

Sture Branmark

Ambassadör

Lions Club Herrljunga

Rolf Lövgren

Ambassadör

Lions Club Sotenäs

Claes I Helgesson

Ambassadör

Lions Club Göteborg Gathenhielm

Lars Ersmarker

Ambassadör

Lions Club Skövde