Forskningsrådet


Utdrag ur stiftelsens stadgar: §6 Forskningsråd

Som stöd till styrelsen i vetenskapliga frågor samt kring fördelning av anslag från stiftelsen utser styrelsen minst tre – högst sex kvalificerade personer att ingå i ett forskningsråd. Beslut i forskningsrådet tas med enkel majoritet, dock att minst hälften av antalet valda ordinarie ledamöter skall vara närvarande vid sammanträdet för att forskningsrådet skall kunna ta beslut. Forskningsrådet skall inom sig utse en ordförande, som skall ha utslagsröst vid omröstning.

Forskningsrådet har följande sammansättning:

per-karlsson

Per Karlsson, professor i onkologi och avdelningschef vid Avdelningen för onkologi inom Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet samt överläkare vid Jubileumskliniken

Eva Forsell Aronsson

Eva Forsell Aronsson, professor och avdelningschef vid Avdelningen för radiofysik inom Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, vice ordförande i JK-fonden

Jonas Nilsson, professor i experimentell cancerkirurgi vid Avdelningen för kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet samt föreståndare för Sahlgrenska Cancer Center.

LArs-Goran L beskuren liten

Lars-Göran Larsson, Tekn. Dr. i Tillämpad elektronik LTH, medlem i Lions Club Lerum.

Said Blomqvist, leg läkare, medlem i Lions Club Göteborg Tuve/Säve

Hans Strid, Docent vid Avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition, institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och överläkare vid medicinkliniken, Södra Älvsborgs sjukhus.