Anslag 2010/2011


Beviljade anslag 2011: 845 000:-

Nr. Namn Beskrivning Plats Summa
2011:01 Junmei Miao Jonasson Epidemiological studies of etiology of cancer risks in patients with  diabetes – a Population-based study Sahlgrenska sjukhuset in Sweden 190.000:-
2011:02 Per Albertsson Intraperitoneal alfa-partikel radioimmunoterapi med 211-Astat- konjugerat till ovatiecancer specifik antikropp MX35 som tillägg efter kirurgi och cytostatika Sahlgrenska Universitetssjukhuset 150.000:-
2011:04 Per Karlsson Effekt av adjuvant behandling beroende på biologisk typ av bröstcancer Sahlgrenska Universitets-sjukhuset 200.000:-
2011:05 Elisabeth Kenne Sarenmalm A randomized controlled mindfulness based intervention in women with breast cancer Sahlgrenska Universitets Skaraborgs Sjukhus 50.000:-
2011:06 Emil Schüller Radiobiological effects and tolerance doses of normal tissues in radionuclide therapy Sjukhuset 100.000:-
2011:07 Ingela Franck Lissbrant Behandlingsstrategier vid kastrations resistent prostatacancer (CRPC) speciellt avseende angiogenes och metastasering Sahlgrenska Universitetssjukhuset 45.000:-
2011:08 Maria Hedelin Att mäta matvanor: En valideringsstudie för att förbättra mätmetoder  inom forskning av kost och cancer Sahlgrenska Universitetssjukhuset 100.000:-
2011:12 Kicki Klaeson Kompetensutveckling för personal på kirurgkliniken i Lidköping Kirurgkliniken Lidköping 10.000:-