Anslag 2015


Beviljade anslag 2015: 1 034 000:-

Nr Namn Beskrivning Plats Summa
2015-06 Mattias Andersson Radiobiological effects on normal tissues after radionuclide therapy Avd för radiofysik Sahlgrenska Akademin delfinansiering 100 000:-
2015-13 Rebecka Arnsrud Godtman Göteborg 2-studien/The Göteborg 2-trial Urologi Sahlgrenska Univeristetssjukhuset delfinansiering 200 000:-
2015-22 Tom Bäck och Andreas Hallqvist Analys av stråldoser i skelettmetastaser hos patienter med kastrationsresistent prostatacancer som behandlats med radioaktivt Radium-223 Avdelningen fölr radiofysik Sahlgrenska Akademin 190 000:-
2015-31 Lisa Tuomi Rehabilitering av röst och tal vid cancer i struphuvud och munhåla – identifiering av besvär samt interventionseffekter Logopedmottagningen Sahlgrenska Unjv sjukhuset delfinansiering 150 000:-
2015-40 Fredrik Jäwert 5-hydroxymethylcytosine and TET2 in oral squamous cell carcinioma development – function and potential role as biological markers Oral och Maxillofacial kirurgi Inst f Odontologi Göteborgs Universitet 94 000:-
2015-42 Per-Ola Andersson Prognostiska och prediktiva biomarkörer vid diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) – studier på proteomik Sektionen för Hematologi Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 150 000:-
2015-43 Anders Edsjö Resistens och heterogenitet vid målriktad cancerbehandling – högkänslig molekylär karakterisering av anti-EGFR–behandlade patienter med metastaserande kolorektalcancer Klinisk Patologi och Genetik Sahlgrenska Univ Sjukhuset 150 000:-