Anslag 2021

Beviljade anslag 2021:

Vid LCV´s digitala styrelsemöte den 30 mars togs beslutet att nedan angivna ansökningar skall erhålla 2021 års anslag:

 

 

Sökande

Var

Rubrik

Erhållet anslag

Maria Ljungberg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 4, Medicinsk Fysik och Teknik, Diagnostisk Strålningsfysik

Tumörkarakterisering och tidig utvärdering av cancerbehandling med avancerade MR-metoder

225 000 SEK

Christoffer Vannas

Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Behandlingsövervakning av patienter med sarkom via analyser av blodplasma: SARKOMTEST-studien

225 000 SEK

Anna Fäldt Beding

Södra Älvsborgs Sjukhus. VG region

Kliniska betydelsen av Survivin i cancer

100 000 SEK

Kristina Skallsjö

Institutionen för Odontologi, Avdelningen för oral medicin och patologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Riskfaktorer för oral mukosit vid autolog och allogen hematopoetisk stamcellstransplantation

225 000 SEK

Anna Linder

Göteborgs Universitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Avdelningen för Obstetrik och Gynekologi

Uppförande av ett diagnostiskt screeningverktyg för tidig diagnos av gynekologisk cancer – ”att mota Olle i grind”

225 000 SEK

 

 

Summa

1 000 000 SEK

Den föreslagna fördelningen av anslag omfattar följande diagnosområden:

Hjärna 1 projekt

Mjukdelar och skelett 1 projekt

Bröst/gynekologiska organ/njurar 1 projekt

Huvud och hals 1 projekt

Gynekologiska organ 1 projekt