WoW – Watch and wait, är det möjligt att vid botande behandling för ändtarmscancer undvika operation?

30 november, 2022

Vi är mycket tacksamma för det generösa och mycket värdefulla bidraget till våra studier som vi fått av Lions Cancerfond Väst.

Forskningsprojektet består av tre delar. En del är en nationell klinisk studie med inklusion av patienter med ändtarmscancer som får förbehandling innan operationen ska ske. En del av dessa patienter har visats har så bra svar på förbehandlingen att de kanske kan skjuta på eller helt avstå från operation. Detta är ännu inte etablerad behandling och med hjälp av en studie följer vi patienterna kliniskt samt Vi följer patienterna med såväl kliniska undersökningar. Vi har nu inkluderat över 150 patienter och avser att fortsätta upp till 200 patienter.

En annat delprojekt är att undersöka hur många immunceller som finns i ändtarmstumörer och om dessa kan förutsäga om förbehandlingen kommer att god effekt eller inte. Bilden nedan visar hur vi kan färga immunceller i rött och grönt samt med grått färga den ammunition som immuncellerna måste ha för att kunna slåss mot tumörer. Projektet är i sin slutfas och förväntas bli en vetenskaplig publikation under hösten.

 

Slutligen har vi en studie där vi tar prover från ändtarmstumörer före behandling och även vid operation för att undersöka om det går att skräddarsy behandlingen utifrån tumörens och dess omgivande vävnads egenskaper. Detta projekt är pågående under de närmaste åren.

Institutionen för kliniska vetenskaper
Avdelningen för kirurgi

 

Eva Angenete
Professor/överläkare