Anslag 2018

Beviljade anslag 2012: 850 000:-

Styrelsen för Lions Cancerfond Väst har beslutat om fördelningen av årets anslag. Listan finns här: LCV-Forskningsanslag-2018-1