Information till begravningsbyråer

Information

Inbetalningar till Lions Cancerfond Väst görs till Bankgiro 900-1926.

 

Var noga med att ange vad inbetalningen avser och om Begravningsbyrån har skrivit ut minnesbladet!

 

Vårt minnesblad kan du ladda ner på de länkar som anges nedan. 

 

Obs att minnesbladen är pdf-filer där du kan fylla i namnet på den som minnesbladet avser och namn på den/dem som lämnat bidrag till Lions Cancerfond Väst. Notera att ett av minnesbladen är avsedd för bara ett namn på bidragsgivare och att det andra alternativet har plats för upp till 6 namn.

 

OBS du kan inte spara det ifyllda minnesbladet utan måste skriva ut det innan du stänger filen!

 

Det finns slutligen ett ”blankt” minnesblad som du kan skriva ut och själv texta in namnen på.

 


 

Om du har några problem med blanketterna, skicka ett mail till webbmaster@lionscancerfond.se.