Anslag 2013


Beviljade anslag 2013: 1 061 000:-

Nr. Namn Beskrivning Plats Summa
2013:07 Dan Asplund QoLiRECT – Quality of life i rectal cancer. Patientupplevd livskvalitet vid ändtarmscancer Östra Sjukhuset Göteborg 121.000:-
2013:08 Kjell-Arne Ung Utvärdering om molekylärbiologisk analys av mRNA för 29 specifica gener är en valid markör för kolorektal cancer Skaraborgs Sjukhus Skövde 240.000:-
2013:10 Maria Hedelin Påverkan av kost på tumörtillväxthastighet bland män med prostatacancer Göteborgs Universitets sjukhuset 200.000:-
2013:11 Esmaeil Mehrara Using Prostate Specific Antigen (PSA) for Chracterization of Prostate Cancer and Assessment of Therapeutic Effectiveness Sahlgrenska Universitetssjukhuset 150.000:-
2013:14 Annika Gustafson Asting Cyclooxygenase in Human Colorectal Cancer Göteborgs Universitet 150.000:-
2013:15 Britt-Marie Iresjö Proteinsyntes i skelettmuskulatur vid progredierande cancersjukdom Göteborgs Universitetssjukhus 100.000:-
2013:17 Stefan Skullman EASY – Tidig versus sen nedläggning av loopilestomi anlagd pga operation av ändtarmscancer  Skaraborgs Sjukhus Skövde 100.000:-
Beviljade anslag 2013: 1 061 000:-

Nr. Namn Beskrivning Plats Summa
2013:07 Dan Asplund QoLiRECT – Quality of life i rectal cancer. Patientupplevd livskvalitet vid ändtarmscancer Östra Sjukhuset Göteborg 121.000:-
2013:08 Kjell-Arne Ung Utvärdering om molekylärbiologisk analys av mRNA för 29 specifica gener är en valid markör för kolorektal cancer Skaraborgs Sjukhus Skövde 240.000:-
2013:10 Maria Hedelin Påverkan av kost på tumörtillväxthastighet bland män med prostatacancer Göteborgs Universitets sjukhuset 200.000:-
2013:11 Esmaeil Mehrara Using Prostate Specific Antigen (PSA) for Chracterization of Prostate Cancer and Assessment of Therapeutic Effectiveness Sahlgrenska Universitetssjukhuset 150.000:-
2013:14 Annika Gustafson Asting Cyclooxygenase in Human Colorectal Cancer Göteborgs Universitet 150.000:-
2013:15 Britt-Marie Iresjö Proteinsyntes i skelettmuskulatur vid progredierande cancersjukdom Göteborgs Universitetssjukhus 100.000:-
2013:17 Stefan Skullman EASY – Tidig versus sen nedläggning av loopilestomi anlagd pga operation av ändtarmscancer  Skaraborgs Sjukhus Skövde 100.000:-