Anslag 2012


Beviljade anslag 2012: 850 000:-

Nr. Namn Beskrivning Plats Summa
2012:1 Lisa Tuomi och Catarina Finizia Rehabilitering av patienter efter huvud- eller halscancer-behandling avseende förbättrad röstförmåga och livskvalitet Sahlgrenska Universitetssjukhuset 100.000:-
2012:2 Nicklas Oscarsson Studier av metoder för att lindra eller helt förhindra biverkningar i urinblåsan orsakade av strålbehandling i bäckenregionen Östra Sjukhuset Göteborg 150.000:-
2012:3 Roumiana Chakarova En experimentell studie av stråldosfördelning och biverkningar Radiofysik på lungfunktionen vid postoperativ strålbehandling av bröstcancer Göteborgs Universitet 100.000:-
2012:4 Jon Kindblom Metoder för att kartlägga och förbättra strålbehandling efter Jubileumskliniken operation av patienter med prostatacancer och därmed minska förekomsten av biverkningar Sahlgrenska Universitetssjukhuset 140.000:-
2012:5 Torbjörn Swartling Eva Angenete Mattias Prytz Nya operationsmetoder vid operation av ändtarmscancer och temporära ileostomier för att minska komplikationerna Östra Sjukhuset resp Kirurgkliniken. NU sjukvården Trollhättan 200.000:-
2012:6 Göran Carlsson Helena Taflin Studier av orsaken till tjock- och ändtarmscancer samt utveckling av analysmetoder för säker dosering av cytostatika och minskning av biverkningar Östra Sjukhuset Göteborg 160.000:-