Anslag 2016

Beviljade anslag 2016: 1 750 000:-

Anslagsfördelningen för 2016 är nu klar. Styrelsen beslöt om fördelningen vid sitt möte den 13 april på förslag från LCV:s forskningsråd.

 

Ett särskilt anslag på 750 000 kronor fanns i utlysningen detta år och var enligt anvisningarna avsett för helfinansiering av ett projekt som varar mer än ett år.

 

Anslaget tillföll professor Jonas Hugosson vid Avdelningen för Urologi, Sahlgrenska akademin och har rubriken

 

”Är riktade biopsier med MR/TRUS-fusion bättre än kognitivt riktade biopsier på att finna signifikant prostatacancer?”.

 

Utöver detta beviljades anslag till 6 ytterligare projekt. Hela listan kan laddas ner nedan-