Om Cancer

Vad är cancer?

Cancer är samlingsnamnet på cirka 200 olika sjukdomar. De vanligaste cancerformerna i Sverige är: prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudcancer och lungcancer.

Cancersjukdomar

Här hittar du information om de vanligaste cancerdiagnoserna. Läs om bland annat sjukdomstecken, undersökning och behandling. Texterna är granskade av medicinsk expertis.

När du har cancer

Cancerbeskedet kan förändra vardagen både för den sjuke och dem som står nära. Kom ihåg att du inte är ensam – varje år får 58 000 personer i Sverige en cancerdiagnos, 65 procent blir botade och många andra kan leva med cancern som en ”kronisk” sjukdom.