Anslag 2022

Beviljade anslag 2022:

Vid LCV´s styrelsemöte  togs beslutet att nedan angivna ansökningar skall erhålla 2022 års anslag:

 

 

Sökande

Var

Rubrik

Erhållet anslag

Slavica Janeva Institutionen för Biomedicin, Sahlgrenska Akademin Utökad tumörstatusanalys för att vägleda behandling vid multifokal bröstcancer och primär bröstcancer med lymfkörtelmetastaser; BIOLMET-studien 200 000
Caroline Olsson Medicinska strålningsvetenskaper, Göteborgs Universitet A large-scale Western Sweden study identifying diagnostic, treatment predictive, and prognostic biomarkers to tailor lung cancer treatments 200 000
Max Levin Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Immunmekanismer för exceptionell respons och allvarlig toxicitet vid immunterapibehandling av metastaserat malignt melanom 200 000
Mia Johansson Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kan perioperativ cytostatikabehandling förbättra överlevnaden jämfört med standardbehandling vid primärt resektabel pankreascancer? PREOPANC3; en multicenter randomiserad fas III studie 200 000
Donia Kaidi Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Kirurgen Kan diagnostiken vid tidig koloncancer förbättras med ett molekylärdiagnostiskt test för bedömning av tumörspridning till lymfkörtlar 200 000

 

Den föreslagna fördelningen av anslag omfattar följande diagnosområden:

Bröst 1 projekt

Lunga 1 projekt

Malignt melanom 1 projekt

Pancreas 1 projekt

Tjock- och ändtarm 1 projekt