Anslag 2020


Vid LCV´s digitala styrelsemöte den 8 april togs beslutet att nedan angivna ansökningar skall erhålla 2020 års anslag:

Sökande              Var Ansökans rubrikBeviljat belopp
Carl Jacob HolmbergKirurgkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, GöteborgKirurgi av metastaserat malignt melanom efter systemisk immunterapi (SUMMIST-studien)199 200 kr
Sigrun EinarsdottirHematologisektionen, SahlgrenskaImmunitet mot infektionssjukdomar och vaccinsvar efter behandling för blodmalignitet185 000 kr
Eva AngeneteProfessor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kombinationsanställningWoW – Watch and wait, är det möjligt att vid botande behandling för ändtarmscancer undvika operation?300 000 kr
Elizabeth SchepkeBarncancercentrum, Drottning Silvias barn och ungdomdssjukhus, SahlgrenskaImproved diagnostics of pediatric CNS tumors based on DNA methylation161 200 kr
Lovisa WennströmSahlgrenska UniversitetssjukhusetKan immunterapi varaktigt bota kronisk myeloisk leukemi?185 000 kr
Martin DalinBarncancercentrum, Sahlgrenska UniversitetssjukhusetKan benmärgsprovtagningen som görs för analys av behandlingssvar vid barnleukemi ersättas med ett enkelt blodprov?185 000 kr
Stefan FilgesInstitute of Biomedicine, Gothenburg UniversityUltrasensitive Detection of Circulating Tumor DNA in Melanoma300 000 kr
Ingela Franck LissbrantDepartment of Oncology, Sahlgrenska University Hospital, GöteborgKrävs intensifierad behandling för män med medfödda förändringar i DNA -reparationsgenerna?185 000 kr

Den beslutade fördelningen av anslag omfattar följande diagnosområden:

Hjärna (barn) 1 projekt, Prostata 1 projekt, Blodcancer 2 projekt, Blodcancer (barn) 1 projekt, Melanom 2 projekt, Tarmcancer 1 projekt.