Anslag 2020

Beviljade anslag 2020:

Vid LCV´s digitala styrelsemöte den 8 april togs beslutet att nedan angivna ansökningar skall erhålla 2020 års anslag:

 

 

Sökande               Var  Ansökans rubrik Beviljat belopp
Carl Jacob Holmberg Kirurgkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Kirurgi av metastaserat malignt melanom efter systemisk immunterapi (SUMMIST-studien) 199 200 kr
Sigrun Einarsdottir Hematologisektionen, Sahlgrenska Immunitet mot infektionssjukdomar och vaccinsvar efter behandling för blodmalignitet 185 000 kr
Eva Angenete Professor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kombinationsanställning WoW – Watch and wait, är det möjligt att vid botande behandling för ändtarmscancer undvika operation? 300 000 kr
Elizabeth Schepke Barncancercentrum, Drottning Silvias barn och ungdomdssjukhus, Sahlgrenska Improved diagnostics of pediatric CNS tumors based on DNA methylation 161 200 kr
Lovisa Wennström Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kan immunterapi varaktigt bota kronisk myeloisk leukemi? 185 000 kr
Martin Dalin Barncancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kan benmärgsprovtagningen som görs för analys av behandlingssvar vid barnleukemi ersättas med ett enkelt blodprov? 185 000 kr
Stefan Filges Institute of Biomedicine, Gothenburg University Ultrasensitive Detection of Circulating Tumor DNA in Melanoma 300 000 kr
Ingela Franck Lissbrant Department of Oncology, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg Krävs intensifierad behandling för män med medfödda förändringar i DNA -reparationsgenerna? 185 000 kr

Den beslutade fördelningen av anslag omfattar följande diagnosområden:

Hjärna (barn) 1 projekt, Prostata 1 projekt, Blodcancer 2 projekt, Blodcancer (barn) 1 projekt, Melanom 2 projekt, Tarmcancer 1 projekt.