Forskningsanslag


Ansökningar för forskningsanslag för 2020 års utlysning är välkomna senast den 29 februari 2020 från personer vid forskningsinstitutioner eller sjukvårdsenheter i västra Sverige. Styrelsen har avsatt minst 1,7 miljoner kronor för denna omgång.
Anvisningarna för denna ansökningsomgång kan laddas ner på denna länk:

Ansökningsblanketten (ifyllningsbar PDF) kan laddas ner på denna länk:

OBS att till varje ansökan skall bifogas en blankett för intyg från klinikchef eller motsvarande samt underskrift av sökande som skickas in per post. Denna blankett laddas ner på denna länk:

Ev. frågor om ansökningar etc. kan skickas till denna e-mailadress: forskningsanslag@lionscancerfond.se