Forskningsanslag

Utlysning forskningsanslag

Ansökningar för forskningsanslag för 2021 års utlysning är välkomna senast den 28 februari 2021 från personer vid forskningsinstitutioner eller sjukvårdsenheter i västra Sverige (VGR och Region Halland). Styrelsen har avsatt minst 1 miljon kronor för denna omgång.

Anvisningarna för denna ansökningsomgång kan laddas ner på denna länk:

 

Lions Cancerfond Väst riktlinjer for ansökan 2021

 

 

Guidelines for application for research grants in 2021

 

 

Ansökningsblanketten (ifyllningsbar PDF) kan laddas ner på denna länk:

 

Ansökan om anslag från Lions Cancerfond Väst 2021

 

Application form for funding from Lions Cancer Fund West 2021

 

 

OBS att till varje ansökan skall bifogas en blankett för intyg från klinikchef eller motsvarande samt underskrift av sökande som skickas in per post. Denna blankett laddas ner på denna länk:

 

 

Intyg klinikchef underskrift sökande- Certificate head of clinic signature by applicant 2021

 

 

Ev. frågor om ansökningar etc. kan skickas till denna e-mailadress: forskningsanslag@lionscancerfond.se