Forskningsanslag

Utlysning forskningsanslag

Ansökningar för forskningsanslag för 2024 års utlysning är välkomna senast den 29 februari 2024 från personer vid forskningsinstitutioner eller sjukvårdsenheter i västra Sverige (VGR och Region Halland). Styrelsen har avsatt minst 2 miljoner kronor för denna omgång.

Anvisningarna för denna ansökningsomgång kan laddas ner på denna länk:

Lions Cancerfond Vast riktlinjer for ansokan 2024

Guidelines-for-application-for-research-grants-in-2024

Ansökningsblanketten (ifyllningsbar PDF) kan laddas ner på denna länk:

Ansökan om anslag från Lions Cancerfond Väst 2024

Application-form-for-funding-from-Lions-Cancer-Fund-West 2024

 
OBS att till varje ansökan skall bifogas en blankett för intyg från klinikchef eller motsvarande samt underskrift av sökande som skickas in per post. Denna blankett laddas ner på denna länk:

 

Ev. frågor om ansökningar etc. kan skickas till denna e-mailadress: forskningsanslag@lionscancerfond.se

 

En ny ansökningsperiod för 2025 kommer efter årsskiftet. 

 

Håll utkik här för mer info.