Forskningsanslag

Utlysning forskningsanslag

Ansökningar för forskningsanslag för 2023 års utlysning är välkomna senast den 28 februari 2023 från personer vid forskningsinstitutioner eller sjukvårdsenheter i västra Sverige (VGR och Region Halland). Styrelsen har avsatt minst 1 miljon kronor för denna omgång.

Anvisningarna för denna ansökningsomgång kan laddas ner på denna länk:

 

Lions Cancerfond Vast riktlinjer for ansokan 2023

 

Guidelines-for-application-for-research-grants-in-2023

 

Ansökningsblanketten (ifyllningsbar PDF) kan laddas ner på denna länk:

 

Ansökan om anslag från Lions Cancerfond Väst 2023

 

Application-form-for-funding-from-Lions-Cancer-Fund-West 2023

 

OBS att till varje ansökan skall bifogas en blankett för intyg från klinikchef eller motsvarande samt underskrift av sökande som skickas in per post. Denna blankett laddas ner på denna länk:

 

Intyg klinikchef underskrift sökande- Certificate head of clinic signature by applicant 2023

 

Ev. frågor om ansökningar etc. kan skickas till denna e-mailadress: forskningsanslag@lionscancerfond.se

 

En ny ansökningsperiod för 2024 kommer efter årsskiftet. 

 

Håll utkik här för mer info.