Information för Lionsklubbar

Bidrag till den kliniska forskningen

Den senaste utdelningen vi hade finns att läsa om under rubriken Forskning.

Lionklubbarna i Distrikt 101-V har ett centralt ansvar, nämligen att sprida kunskap om Lions Cancerfond Väst. Bästa sättet är ”mun – till – mun” metoden. Om alla Lions i distriktet pratar med 10 personer når vi c:a 17 000 presumtiva bidragsgivare. Det är också mycket viktigt att alla Lions har kunskap om Lions Cancerfond Väst och lättast sker det genom en PowerPoint-presentation, som ex.vis. visas på ett klubbmöte. Ladda ner version 2022 här: 

LCV-Presentation-nov-2022

Om du inte har möjlighet att öppna en PowerPoint-presentation kan du försöka med den pdf-version som du kan ladda ner här: 

Du vet väl att alla kan bli månadsgivare till Lions Cancerfond Väst? Visst borde väl alla Lions bli månadsgivare! För att bli månadsgivare fyller man i en blankett för autogiromedgivande. Blanketten kan laddas ner här:

Blanketten kan fyllas i på nätet, men måste skrivas under och skickas i pappersform till LCV:s kassör!

Varför inte skriva ut blanketten på papper och dela ut till dina klubbmedlemmar och andra intresserade av att stödja LCV? Här finns en blankett som lämpar sig för utskrift:

Lions Cancerfond Väst har tagit fram en ny folder. Foldern består av två delar: en med allmän information om LCV och ett insticksblad med aktuella siffror. På detta sätt får foldern längre livslängd och insticksbladet kan bytas ut vid behov. Klubben kan rekvirera folder och insticksblad för utdelning under aktiviteter etc genom ett mail till ordföranden Lars-Göran Larsson.

Observera att Lionsklubbar skall sätta in klubb-bidrag och behållning från aktiviteter på BG 900-1926

Här nedan finns en högupplöst logga med info om vår hemsida, vårt bankgiro och vårt Swish-konto. LCV-logga hogupplost med www+bg u90

Vi har, som ni vet, ett så kallat 90-konto, vilket visar att vi är under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. De kräver att vi i allt informationsmaterial också lägger in deras logga. Nedan finns för nedladdning 90-loggan i hög upplösning. 90_Konto_Logo_RGB

Ett mycket bra sätt att sprida kunskap om Lions Cancerfond Väst är att göra ett avtal med ortens tidning om införande av ”pluggannonser”. Nedan finns pluggannonser i pdf-format i 4 olika storlekar som du kan ladda ner och skicka till din tidning.