Intervjuer

Slutrapport Linda Fogelstrand anslag 2019:24

Molekylärgenetisk monitorering vid akut myeloisk leukemi – utveckling av  nya strategier för behandlingsbeslut   Behandlingsresultaten vid akut myeloisk leukemi (AML) är otillfredsställande främst p.g.a.  hög frekvens

Läs mer »

Radiointervju om Immunterapi

Lyssna på följande inslag från Eftermiddag i P4 Göteborg där Kent Persson berättar om hur han blev botad från malignt melanom med hjälp av immunterapi.

Läs mer »