Intervjuer


Slutrapport för projektet: Experimentell behandling av glioblastom – kliniska och prekliniska studier.

Slutrapport till Lions Cancerfond Väst för beviljat anslag till Katja Werlenius för projektet: Experimentell behandling av glioblastom – kliniska och prekliniska studier. Jag vill börja med att tacka så mycket för erhållet forskningsanslag från er! Det har varit mycket värdefullt för våra studier. Här följer en kort lägesrapport om projektet. […]


Ny behandling mot dödlig körtelcancer

Adenoidcystisk cancer är en långsamt växande, mycket aggressiv körtelcancer som kan uppstå i flera olika organ i kroppen. Vanligtvis uppkommer tumörerna i huvud- och halsregionen, men kan också utvecklas i t.ex. bröst, prostata, hud och lungor. − Idag finns ingen fungerande behandling för den här cancerformen och dödligheten är hög, […]


Professionell röstträning lindrar sviter efter larynxcancer

  Larynxcancer, d v s cancer i struphuvudet, är inte så vanligt men för dem det drabbar kan det få obehagliga följder, även om sjukdomen botas. Andningen kan påverkas liksom röstkvaliteten, vilket kan ge försämrad kommunikationsförmåga och livskvalitet. – Vi ville undersöka om röstbehandling med hjälp av logoped kan ge […]