Forskning

Bidrag till den kliniska forskningen

Styrelsen för Lions Cancerfond Väst har beslutat om fördelningen av årets anslag. Listan finns här: Ansökningar LCV 2017 styrelsens beslut

Anslagen delades ut vid en högtidlig ceremoni: Onsdagen den 10 maj kl 16-18 i Per Dubbsalen på Sahlgrenska sjukhusområdet i närvaro av ett 60-tal intresserade, främst Lions från olika klubbar i distrikt 101VG.

På bilden nedan ser  vi från vänster: Linda Fogelstrand, Katja Wermelius, Jonas Nilsson, LCV:s ordförande Lars Ersmarker, Christian Scharenberg, Elinor Bexe Lindskog, Mattias Ekström (representerade Max Levin) och Sofie Walming (representerade Eva Angenete).