Lions Cancerfond Väst delar ut 1 616 100 kronor i anslag till forskare i västra Sverige.

29 maj, 2023

Bild på forskare som fått motaga bidrag från LCV 2023.
Från vänster: Lena Älveborn Jansson (LCV), Lars-Göran Larsson (LCV), Fredrik Jäwert forskare, Toshima Parris forskare, Daniel Giglio forskare, Cecilia Bull, forskare, Anna Nordenskjöld forskare, Britt-Marie Iresjö forskare, Cecilie Hveding Blimark forskare, Annette Eiserma-Wikström LCV, Bertil Tunje LCV.

Lions Cancerfond Väst (LCV) delade den 15 maj 2023 ut 1 616 100 kronor till nio forskare. Åtta får 200 000 kronor var som en delfinansiering till sina forskningsprojekt inom områden som huvud-halscancerpatienters gap-och sväljfunktion och livskvalitet, långtidsbehandlingar av bröstcancer och biverkningar, snabbt eller långsamt återfall i trippelnegativ bröstcancer samt andra frågeställningar kring bröstcancer, munhålecancer, blodcancer, tarmbesvär efter strålningsbehandlingar samt ett resebidrag på 16 100 kronor till en konferens om nutrition före större canceroperationer.

Forskarna är:
Lisa Tuomi                          Logopedmott. Sahlgrenska ÖNH-kliniken
Anna Nordenskjöld            Onkologsektionen, Södra Älvsborgs Sjukhus
Toshima Parris                    Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Daniel Giglio Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Fredrik Jäwert                    Institutionen för odontologi, Göteborgs Universitet
Cecilie Hveding Blimark    Sekt. För Hematologi och Koagulation, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
Cecilia Bull                         Onkologi, Sahlgrenska Akademin
Anna Karlsson                    Terapeutisk Strålningsfysik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Britt-Marie Iresjö                Avdelningen för Kirurgi, Sahlgrenska Akademin

 

Efter utdelningen fick varje forskare tillfälle att beskriva sin forskning och vad de förväntade sig att uppnå. Forskningsrådets ordförande Lars-Göran Larsson introducerade kortfattat varje forskares projekt.

Sedan starten 2010 har Lions Cancerfond Väst samlat in närmare 20 miljoner kronor till patientnära cancerforskning i Västsverige. LCV har ett kvalificerat forskningsråd bestående av tre cancerforskare från Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet samt tre medlemmar från LCVs styrelse. Rådet tar emot ansökningarna, utvärderar dessa och lämnar förslag till mottagare av anslagen. Styrelsen i Lions Cancerfond Väst tar sedan slutligt beslut. I år fanns det 42 sökanden och redan nu kan LCV uppmana flera sökande att återkomma nästa år med ansökan om medel för sina forskningsprojekt. Tack vare ideellt arbete inom LCV så ligger de administrativa kostnaderna aldrig över 5 % utan oftare runt 3,6 %. I pengar betyder det att av en hundralapp går 3 kronor och 60 öre till administration och 96 kronor och 40 öre till forskningen.