Kan benmärgsprovtagningen som görs för analys av behandlingssvar vid barnleukemi ersättas med ett enkelt blodprov?

19 juni, 2022

Hej Lions Cancerfond Väst,

Behandlingen mot blodcancer av typen akut lymfoblastisk leukemi (ALL) hos barn har utvecklats enormt under de senaste decennierna, och numera överlever de flesta sin sjukdom. Men medicineringen innebär en lång och tuff kamp med både akuta och långsiktiga biverkningar som följd. För att behandla varje patient lagom mycket mäter man med jämna mellanrum antalet kvarvarande cancerceller i benmärgen hos patienterna. De analyserna avgör om patienten ska få en mer eller mindre intensiv fortsatt behandling.

Vid provtagningen suger man ut benmärgen genom en grov nål som sticks in i höftbenet. Eftersom det är en smärtsam procedur söver man barnen vid varje provtagningstillfälle. Vårt projekt går ut på att utveckla en analysmetod där vi utvärderar behandlingen av barnleukemi i vanligt blod istället för benmärg. Om det lyckas skulle man kunna minska antalet sövningar och smärtsamma procedurer hos barn som behandlas för ALL.

Vår metod studerar så kallat cirkulerande tumör-DNA (ctDNA), vilket är små delar av arvsmassa från cancercellerna som flyter runt fritt i blodet. Eftersom varje barns cancer-DNA är unikt, utvecklar vi en specifik analys för varje patient. Vi har hittills samlat in över 300 blodprover från 82 barn med ALL. Våra resultat från de första 12 patienterna visar att mängden ctDNA i blodprover stämmer väl med mängden kvarvarande cancerceller i benmärgen vid provtagning samma dag. Om dessa resultat kan upprepas hos ett större antal barn hoppas vi att vår metod så småningom kan börja användas för att styra behandlingen hos barn med ALL.

Med vänliga hälsningar,

 

Martin Dalin
Läkare Barncancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent, Avdelningen för pediatrik Institutionen för kliniska vetenskaper
Göteborgs Universitet

Mottagare av anslag 2020