Anslag 2019


Styrelsen för Lions Cancerfond Väst har beslutat om fördelningen av årets anslag. Listan finns här:

NamnVarAnsökans rubrikBeviljat Belopp
Mats BruneHematologisektionen, Sahlgrenska UniversitetssjukhusetProspektiv multinationell kontrollerad studie av allogen hematopoietisk stamcellstransplantation med reducerad konditionering till äldre patienter med akut myeloisk leukemi250 000
Aron OnerupBarncancercentrum, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska UniversitetssjukhusetEffekten av fysisk aktivitet på återhämtning efter kirurgi på grund av tjock- och ändtarmscancer. PHYSSURG-C: En randomiserad, kontrollerad studie250 000
Delila Gasi TandefeltSahlgrenska Cancer Centrum, Göteborgs universitetGenetisk tumörkarakterisering av plasma-DNA för behandlingsprediktion i prostatacancer250 000
Samuel AlsénAvd för Kirurgi,Sahlgrenska Akademin, Göteborgs UniversitetUtveckling av CAR-T terapier för behandling av uveala melanom250 000
Dan LundstedtOnkologen/Jubileumskliniken, Sahlgrenska Univ Sjukhus, GöteborgDetektion av ctDNA i blod och urin vid första strålfraktionen – en möjlighet till individualiserad behandling?250 000
Katja WerleniusAvd för Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitetProtonstrålbehandling av primära hjärn-tumörer hos vuxna – Två kliniska studier400 000
Linda FogelstrandKlinisk kemi, Sahlgrenska UniversitetssjukhusetMolekylärgenetisk monitorering vid akut myeloisk leukemi – utveckling av nya strategier för behandlingsbeslut500 000
Mattias PrytzKirurgkliniken samt FoU-enheten NU-sjukvårdenKan pre-operativ geriatrisk bedömning och vård reducera mortaliteten efter operation för tjocktarm- och ändtarmscancer hos sköra äldre?110 000
Andreas HallqvistVerksamhet onkologi, Sahlgrenska UniversitetssjukhusetUppföljning av långtidsöverlevare efter behandling med fulldos strålning i kombination med cytostatika hos patienter med lokalt avancerad lungcancer i VGR250 000
Lars NyVO Onkologi & Avd för Onkologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset & Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, 413 45 GöteborgEpigenetisk reglering vid immunterapi hos patienter med okänd primärtumör250 000