Anslag 2019

Beviljade anslag 2019: 

Styrelsen för Lions Cancerfond Väst har beslutat om fördelningen av årets anslag. Listan finns här:

Namn Var Ansökans rubrik Beviljat Belopp
Mats Brune Hematologisektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Prospektiv multinationell kontrollerad studie av allogen hematopoietisk stamcellstransplantation med reducerad konditionering till äldre patienter med akut myeloisk leukemi 250 000
Aron Onerup Barncancercentrum, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Effekten av fysisk aktivitet på återhämtning efter kirurgi på grund av tjock- och ändtarmscancer. PHYSSURG-C: En randomiserad, kontrollerad studie 250 000
Delila Gasi Tandefelt Sahlgrenska Cancer Centrum, Göteborgs universitet Genetisk tumörkarakterisering av plasma-DNA för behandlingsprediktion i prostatacancer 250 000
Samuel Alsén Avd för Kirurgi,Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet Utveckling av CAR-T terapier för behandling av uveala melanom 250 000
Dan Lundstedt Onkologen/Jubileumskliniken, Sahlgrenska Univ Sjukhus, Göteborg Detektion av ctDNA i blod och urin vid första strålfraktionen – en möjlighet till individualiserad behandling? 250 000
Katja Werlenius Avd för Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet Protonstrålbehandling av primära hjärn-tumörer hos vuxna – Två kliniska studier 400 000
Linda Fogelstrand Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Molekylärgenetisk monitorering vid akut myeloisk leukemi – utveckling av nya strategier för behandlingsbeslut 500 000
Mattias Prytz Kirurgkliniken samt FoU-enheten NU-sjukvården Kan pre-operativ geriatrisk bedömning och vård reducera mortaliteten efter operation för tjocktarm- och ändtarmscancer hos sköra äldre? 110 000
Andreas Hallqvist Verksamhet onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Uppföljning av långtidsöverlevare efter behandling med fulldos strålning i kombination med cytostatika hos patienter med lokalt avancerad lungcancer i VGR 250 000
Lars Ny VO Onkologi & Avd för Onkologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset & Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, 413 45 Göteborg Epigenetisk reglering vid immunterapi hos patienter med okänd primärtumör 250 000