Anslag 2023

Beviljade Anslag 2023

Vid LCV´s styrelsemöte  togs beslutet att nedan angivna ansökningar skall erhålla 2023 års anslag:

 

Sökande

Institution

Rubrik

Erhållet anslag

Lisa Tuomi

Logopedmottagningen Sahlgrenska, ÖNH-kliniken

Preventiv randomiserad studie avseende effekten av fysisk aktivitet på huvud-halscancerpatienters fysiska funktion, gap- och sväljfunktion och livs- kvalitet

200 000

Anna Nordenskjöld

Onkologsektionen, Södra Älvsborgs Sjukhus

Långtidsöverlevnad (25 år) och biverkningar efter två års förebyggande hormonell bröstcancer-behandling jämfört med fem års behandling

200 000

Toshima Parris

Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Sociodemographic and clinicopathologic features associated with rapid versus late relapse (>24 months) for TNBC patients

200 000

Daniel Giglio

Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Hyperbaric Oxygen Therapy in the Prevention of Radiation Cystitis After Radiotherapy Against Tumours of the Pelvic Region

200 000

Fredrik Jäwert

Institutionen för odontologi, Göteborgs Universitet

Drivande genomiska förändringar och biomarkörer i utvecklingen av munhålecancer

200 000

Cecilie Hveding Blimark

Sektionen för Hematologi och Koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tromboembolism hos patienter med myelom i Sverige; riskfaktorer, mortalitet och förebyggande behandlingar – real world data

200 000

Cecilia Bull

Onkologi, Sahlgrenska Akademin

Kroniska tarmbesvär efter strålbehandling – vår vanligaste inflammatoriska tarmsjukdom?

200 000

Anna Karlsson

Terapeutisk Strålningsfysik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Optimal djupandning vid strålbehandling av bröstcancer

200 000

Britt-Marie Iresjö

Avd för Kirurgi, Sahlgrenska Akademin

Resebidrag: “16th international conference on Cachexia, Sarcopenia and Muscle wasting” 17-19 juni, Stockholm

16 100

Den föreslagna fördelningen av anslag omfattar följande diagnosområden:

Bröst 3 projekt 

Mage-tarm 3 projekt 

Huvud och hals 2 projekt 

Flera områden 1 projekt