Slutrapport för projektet: Experimentell behandling av glioblastom – kliniska och prekliniska studier.

8 oktober, 2018

Slutrapport till Lions Cancerfond Väst för beviljat anslag till Katja Werlenius för projektet: Experimentell behandling av glioblastom – kliniska och prekliniska studier.

Jag vill börja med att tacka så mycket för erhållet forskningsanslag från er! Det har varit mycket värdefullt för våra studier. Här följer en kort lägesrapport om projektet.

Glioblastom är den mest aggressiva typen av hjärntumör och drabbar cirka 400 personer årligen i Sverige. Den förväntade överlevnaden för personer som drabbas av glioblastom är kort och sjukdomen anses idag obotbar. Det är därför önskvärt att finna mer effektiva och säkra behandlingsmetoder som kan öka överlevnaden hos patienter med glioblastom.

Det här projektet syftar till att klargöra om en ny typ av immunterapi, ALECSAT (Autologous Lymphoid Effector Cells Specific Against Tumour cells), kan hjälpa till att behandla glioblastom på ett mer effektivt och säkert sätt. Projektet är både kliniskt och prekliniskt.
Den kliniska delen är en studie för att undersöka effekt och säkerhet av den nya immunterapin som en tilläggsbehandling till strålbehandling och cellgifter för patienter med nydiagnosticerat glioblastom.  Studien är en multicenter studie och pågår för närvarande på fyra sjukhus i Sverige.

Den prekliniska delen av projektet syftar till att bättre förstå verkningsmekanismer och förutsättningar för svar på behandling med den nya immunterapin. Vi vill undersöka om vi kan hitta sätt att förutsäga om en patient kommer att svara på behandling eller inte.
På Sahlgrenska Cancer Center har vi undersökt effekten av den nya immunterapin på framodlade glioblastom cancer stamceller från patienter som ingår i den kliniska studien vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Vi har funnit ett påtagligt dosrespons-samband, dvs ju fler immunceller  som tillsätts de framodlade glioblastom stamcellerna, desto större blir den tumöravdödande effekten. Dessa resultats har publicerats i tidskriften Neoplasia i november 2017.

 

Göteborg 2018-09-03

Katja Werlenius