Radiointervju om Immunterapi

Lyssna på följande inslag från Eftermiddag i P4 Göteborg där Kent Persson berättar om hur han blev botad från malignt melanom med hjälp av immunterapi. En av de forskningsområden som vi stöttat. https://sverigesradio.se/avsnitt/1853258#4061 Länken leder dig 1:07:41 in i programmet.

Seminarium om forskningsnyheter

TYVÄRR ÄR SEMINARIET INSTÄLLT! ancerforum Väst bjuder in till ett spännande seminarium om nyheter inom cancerforskningen! Våra föredragshållare kommer under kvällen att presentera nyheter inom cancerforskningen. Anmälan görs genom insättning av deltagaravgiften 100 kronor på Jubileumskinkens Cancerfonds PlusGiro: 90 09 79 – 6 märk betalningen med ”Seminarium”. Var: Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg När: Torsdagen […]