Seminarium om forskningsnyheter

18 april, 2019

TYVÄRR ÄR SEMINARIET INSTÄLLT!

ancerforum Väst bjuder in till ett spännande seminarium om nyheter inom cancerforskningen! Våra föredragshållare kommer under kvällen att presentera nyheter inom cancerforskningen.

Anmälan görs genom insättning av deltagaravgiften 100 kronor på Jubileumskinkens Cancerfonds PlusGiro: 90 09 79 – 6 märk betalningen med ”Seminarium”.

Var: Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg
När:
Torsdagen 25 april 18.00 – 20.00.
17.00 – 18.00 Kaffe och fralla serveras
18.00 – 20.00 Seminarium, inklusive frågestund

Vi vill tillsammans verka för ett utökat samarbete främst inom områdena forskning, cancervård och rehabilitering i Västsverige. Genom samrådsmöten, gemensamma aktiviteter och kommunikation via hemsidor och sociala medier vill vi öka medvetenheten om det viktiga arbete som bedrivs här i Västsverige; allt med cancerpatienten och dennes anhöriga i fokus

Cancerforum Väst är ett nätverk av intresseorganisationer inom cancerforskning och cancervård. I nätverket ingår de fem patientföreningarna Gyncancerföreningen Västra Götaland, Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg Bohuslän, ILCO Tarm, uro- och stomiförbundet, ProLiv Väst och Stödkompisarna samt forskningsstiftelserna Lions Cancerfond Väst och Jubileumsklinikens Cancerfond.