Bouletävling mot cancer

14 oktober, 2019

Vi är alla på något sätt berörda av sjukdomen cancer, kanske direkt själva
eller någon hos våra närmaste eller i umgängeskretsen. Samhället kämpar varje dag för att vinna nya segrar i kampen mot cancer och det här är vårt bidrag. Hela startavgiften går oavkortat till Lions Cancerfond Väst (www.lionscancerfond.se), vars medel kommer cancerforskningen tillgodo i västsverige. Dessutom efterskänker Borås bouleallians hallhyran för arrangemanget. Istället för prispengar kommer vi att dela ut varupriser av olika slag, men framförallt är det här en dag där vi samlas kring det vi älskar: livet och boulen.

Club boule la Pomme de Pin Toarpsdal i samarbete med Lions Club Borås Ullsaxen

Plats: Borås boulehall
Datum och tid: Lördag 16 november, anmälan om närvaro senast kl 9.30
Tävlingsklass: Öppen dubbel
Spelform: Direktutslagning med ABCD-slutspel
Sanktionsstatus: Propagandastatus (tävlingslicens är alltså inte nödvändig), sanktionerad av SBF:s tävlingskommitté.
Anmälan: På SBF online senast 14 november, alternativt på mail till herman@toarpsdal.se
Anmälningsavgift: 100kr/person
Service: Borås boulehall har en fin servering och är utrustad med handikappvänliga toaletter med god tillgänglighet. Parkering strax utanför boulehallens entré.
Kontaktinfo: Herman Thorell (0761-061959, herman(a)toarpsdal.se) och Bertil Tunje (0705- 684467, bertil(a)tunje.se)