Stora framsteg i bröstcancerbehandling

22 mars, 2016

Per KarlssonBröstcancer är den i särklass vanligaste cancerformen hos kvinnor. I Sverige insjuknar ca 8500 per år, varav 1400 i Västsverige. Men sjukdomen är inte längre så hotfull som förr. Tack vare framgångsrik forskning överlever nu 80-90 procent i minst tio år.
– Mycket kunnande finns redan men vi vill bli ännu bättre, så vi kan skräddarsy behandlingen för olika människor och tumörtyper, berättar Per Karlsson, professor i onkologi och avdelningschef vid Avdelningen för onkologi inom Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet samt överläkare vid Jubileumskliniken .

Den vanligaste behandlingen vid bröstcancer är operation samt en tilläggsbehandling av till exempel strålning, cellgifter eller antihormoner, ibland alla metoderna, ibland endast ett eller två av alternativen. Problemet är att bröstcancertumörer kan vara väldigt olikartade, varför det är viktigt att välja rätt behandling, d v s den som är så effektiv som möjligt mot den specifika cancern samtidigt som den ger så få biverkningar som möjligt.
– Arbetet i en av våra studier går ut på att undersöka vilka gener som eventuellt finns i cancertumörerna. Vi har funnit fyra gener som, när de finns, tyder på en sämre prognos, avslöjar Per Karlsson. Nu vill vi undersöka om patienter med denna typ av tumör bör få en mer intensiv behandling sedan tumören opererats bort. Har man däremot inte generna vore det bra om man kunde skippa en del behandling.
Särskilt bieffekterna av cellgiftsbehandling kan vara tunga, så därför är det förstås angeläget att se till att så få patienter som möjligt får denna behandling.
Forskningsarbetet går ut på att analysera genförekomsten i bortopererade tumörer. Man arbetar med laborativa metoder för att identifiera speciella proteiner, som karaktäriserar de sökta generna. Till detta arbete behövs antikroppar, som är ganska dyra i inköp.
– Här kom bidraget från Lions Cancerfond Väst till god hjälp, berättar Per Karlsson. Det har också använts till att avlöna laboratoriepersonal i vårt projekt.

Många samarbetspartners
Per Karlsson framhåller att han har många samarbetspartners i bröstcancerforskningen, både internt och internationellt. Internationellt deltar man i nätverk som spänner över Boston (Harvard), Milano och Schweiz. På så sätt får man ett mycket större material att utgå från. Samtidigt framhåller han vikten av att inte bara se till laboratorieresultat utan till hela människan, både fysiskt och psykiskt, för det är så många faktorer som påverkar sjukdomen och utfallet av behandlingen.
– Det känns viktigt att man som forskare har kontakt med patienter i ett kliniskt arbete och omvänt anser jag det betydelsefullt att man som läkare också har en chans att delta i forskning, även om man är på ett mindre sjukhus, poängterar Per Karlsson. Därigenom kan man använda sin patienterfarenhet och vässa sitt kunnande. Lions Cancerfond gör ett bra jobb för att göra detta möjligt.

Flera studier
Parallellt arbetar Per Karlsson och hans forskarteam med flera olika studier för att ytterligare förbättra behandlingen av bröstcancer. En handlar om att lokalisera var i bröstet återfallen i sjukdomen oftast dyker upp. Resultatet ska ge besked om hur man mer exakt ska strålbehandla för att få bästa effekt. En annan studie har visat att vissa kvinnor, särskilt i Västsverige, har en ärftlig benägenhet att bära på en muterad gen som innebär stor risk för bröstcancer. För kvinnor med en sådan gen kan det vara aktuellt med täta kontroller och eventuellt även operation i förebyggande syfte.
I juni lämnar Per Karlsson sitt chefskap för att enbart arbeta som överläkare och forskare. Hittills har han endast kunnat ägna sig åt forskning på en femtedel av sin tjänst, men snart kommer det alltså att bli mer, vilket säkert är en fördel för bröstcancerforskningen. Han har stora mål:
– Vi ska finna sätt att optimera behandlingen – ge rätt och lagom mycket behandling och göra den så precis som möjligt. Alltför många dör ännu!Lena HaldinForskningsredaktör
Lena Haldin