Intervju med urologforskaren Jonas Hugosson

2 december, 2016

Lena Haldin har intervjuat urologforskaren Jonas Hugosson, som våren 2016 fick ett anslag från LCV på 750 000 kronor.

Vår fråga är hur man på bästa sätt säkert ska hitta de tumörer som är allvarliga och inte finna de som är ofarliga, säger Jonas Hugosson, professor och forskare på Urologen vid Sahlgrenska akademin.

Syftet med vår forskning är alltså dels att hitta de viktiga tumörerna med större precision, dels att minska antalet vävnadsprov, som är både dyra och smärtsamma, säger Jonas. Vi hoppas att resultaten ska leda till en rekommendation om allmän screening.

 Vi fick ett större anslag från Lions Cancerfond Väst i början av sommaren 2016 och nu ska en del användas till inköp av ett sådant system, avslöjar Jonas.

Läs Lena Haldins hela artikel här: artikel-om-jonas-hugosson