Lions Cancerfond Väst delade ut 1 miljon till fem forskare

Forskare tar emot medel för forskning till patientnära cancerbehandling

Lions Cancerfond Väst (LCV) delade den 19 maj 2022 ut 1 miljon kronor till fem forskare. De får 200 000 kronor var som en delfinansiering till sina forskningsprojekt inom områden som bröstcancerformer, lungcancerbehandlingar, malignt melanom, cancer i bukspottskörteln samt mag- och tarmcancer. Efter utdelningen fick varje forskare tillfälle att beskriva sin forskning och vad de […]

Framsteg i behandling av skivepitelcancer i munhålan

Patienter som drabbas av skivepitelcancer i munhålan har en total 5-årsöverlevnad på cirka 50 procent. Att upptäcka och behandla cancer i munnen tidigt, innan avancerad tumörsjukdom uppstått, är av allra största betydelse för de drabbade patienternas prognos och livskvalitet.

Hjälper fysisk träning före operation?

Aron Onerup, ST-läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och nyligen disputerad inom kirurgi vid Sahlgrenska akademin, har via anslag från Lions Cancerfond Väst studerat effekten av ökad fysisk aktivitet inför operation av tjock- eller ändtarmscancer. Studien har inkluderat vuxna patienter och deltagarna lottades till en hembaserad träningsintervention före och efter operationen eller till sedvanlig rutinvård. I studien […]

Slutrapport Linda Fogelstrand anslag 2019:24

Molekylärgenetisk monitorering vid akut myeloisk leukemi – utveckling av  nya strategier för behandlingsbeslut   Behandlingsresultaten vid akut myeloisk leukemi (AML) är otillfredsställande främst p.g.a.  hög frekvens återfall. För att kunna förebygga återfall behöver vi bättre sätt att hitta  leukemiceller medan de fortfarande gömmer sig bland friska celler i benmärgen. Detta kan  teoretiskt göras i följande situationer:   […]