Lions Cancerfond Väst delar ut 1 616 100 kronor i anslag till forskare i västra Sverige.

Lions Cancerfond Väst (LCV) delade den 15 maj 2023 ut 1 616 100 kronor till nio forskare. Åtta får 200 000 kronor var som en delfinansiering till sina forskningsprojekt inom områden som huvud-halscancerpatienters gap-och sväljfunktion och livskvalitet, långtidsbehandlingar av bröstcancer och biverkningar, snabbt eller långsamt återfall i trippelnegativ bröstcancer samt andra frågeställningar kring bröstcancer, munhålecancer, blodcancer, tarmbesvär […]

En ny känslig teknik att upptäcka cirkulerande tumör-DNA i melanom

LWozniak&KWZielinski, CC BY-SA 3.0

Melanocyter är celler i huden och ögat som producerar melanin vilket är ett pigment som bland annat ger upphov till hudfärg. Tumörer som uppkommer i melanocyterna kallas melanom. Ögonmelanom är den vanligaste formen av cancern i ögat och tumörcellerna sprider sig ofta till andra organ trots olika behandlingar. Den förväntade överlevnaden av spridd sjukdom är […]