Lions Cancerfond Väst delade ut 1 miljon till fem forskare

Forskare tar emot medel för forskning till patientnära cancerbehandling

Lions Cancerfond Väst (LCV) delade den 19 maj 2022 ut 1 miljon kronor till fem forskare. De får 200 000 kronor var som en delfinansiering till sina forskningsprojekt inom områden som bröstcancerformer, lungcancerbehandlingar, malignt melanom, cancer i bukspottskörteln samt mag- och tarmcancer. Efter utdelningen fick varje forskare tillfälle att beskriva sin forskning och vad de […]

Framsteg i behandling av skivepitelcancer i munhålan

Patienter som drabbas av skivepitelcancer i munhålan har en total 5-årsöverlevnad på cirka 50 procent. Att upptäcka och behandla cancer i munnen tidigt, innan avancerad tumörsjukdom uppstått, är av allra största betydelse för de drabbade patienternas prognos och livskvalitet.

Hjälper fysisk träning före operation?

Aron Onerup, ST-läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och nyligen disputerad inom kirurgi vid Sahlgrenska akademin, har via anslag från Lions Cancerfond Väst studerat effekten av ökad fysisk aktivitet inför operation av tjock- eller ändtarmscancer. Studien har inkluderat vuxna patienter och deltagarna lottades till en hembaserad träningsintervention före och efter operationen eller till sedvanlig rutinvård. I studien […]