Framsteg i behandling av skivepitelcancer i munhålan

19 mars, 2022

Patienter som drabbas av skivepitelcancer i munhålan har en total 5-årsöverlevnad på cirka 50 procent. Att upptäcka och behandla cancer i munnen tidigt, innan avancerad tumörsjukdom uppstått, är av allra största betydelse för de drabbade patienternas prognos och livskvalitet. Majoriteten av cancrarna föregås av förstadier till cancer, så kallade potentiellt maligna munslemhinneförändringar. Kombinationen att dessa förstadier är synliga och att en stor del av befolkningen går regelbundet till tandvården, gör att det finns en potential att identifiera riskpatienter i ett tidigt skede. I studier finansierade av Lions Cancerfond Väst visade vi betydelsen av regelbundna kliniska kontroller av patienter med potentiellt maligna munslemhinneförändringar.

 

I studien visade vi att patienter som får regelbunden klinisk uppföljning vid specialistkliniker i Västra Götalandsregionen avseende sin precancerösa munslemhinneförändring, diagnosticerades med signifikant mindre avancerade primärtumörer, lägre frekvens av metastasering samt en bättre överlevnad om munhålecancer utvecklades jämfört med patienter med precancerösa munslemhinneförändringar som inte följdes upp. Den relativa 5-årsöverlevnaden var så hög som 90 procent för patienterna som fick regelbunden uppföljning om cancer utvecklades. Studien visar att man med små medel, som en klinisk kontroll på cirka 5-10 minuter hos en specialist var 3e eller var 6e månad kan resultera i att rädda liv på våra patienter.

Studien, Regular clinical follow-up of oral potentially malignant disorders results in improved survival for patients who develop oral cancer, är publicerad i tidsskriften Oral Oncology, DOI: 10.1016/j.oraloncology.2021.105469

Fredrik Jäwert,
DDS, PhD, Käkkirurg. Öron-näsa-hals och Käkkirurgiska kliniken NÄL, Trollhättan och Avdelningen för Oral och Maxillofacial kirurgi, Göteborgs universitet.