Återfall och relativ överlevnad vid äggstockscancer

13 maj, 2021

Populärvetenskaplig slutrapport, Charlotte Palmqvist

 

Forskningsprojektet ”Effekten av sjukdomsspecifika faktorer i förhållande till återfall och relativ överlevnad vid äggstockscancer” är nu slutfört och har varit möjligt att genomföra tack vare ert generösa anslag på 230 000 kr 2018. Stort tack!

 

Äggstockscancer har högst dödlighet av all gynekologisk cancer och stora ansträngningar görs forskningsmässigt världen över för att förbättra överlevnaden på olika sätt. Vi har genomfört en registerstudie med alla kvinnor som insjuknat med spridd sjukdom i Västra Sjukvårdsregionen (VGR och norra Halland) under åren 2008–2013 och analyserat vilken effekt patient-,  sjukdoms- och behandlingsspecifika faktorer har på tiden till återfall samt på överlevnad. Vi har också analyserat hur centraliseringen av den primära behandlingen 2011 har påverkat tiden till återfall samt överlevnad. I januari 2011 infördes ett nytt regionalt vårdprogram för Västra Sjukvårdsregionen där de största förändringarna var att den avancerade kirurgin vid primärbehandling centraliserades till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och att kemoterapibehandlingen planeras starta inom som mest 28 dagar efter kirurgin, med målet att nå 21 dagar.

 

Vi identifierades 495 kvinnor, 244 före centraliseringen, 2008–2010, och 251 efter, 2011–2013. 5-årsöverlevnaden ökade från 24% till 37% och medianöverlevnaden ökade från 27 månader till 44 månader efter centraliseringen för alla kvinnor med spridd äggstockscancer, oavsett vilken behandling de fått. Överdödligheten var 0.62 2011-2013, jämfört med 2008–2010 vilket innebär att det var 38% lägre risk att dö för de kvinnor som behandlades efter centraliseringen. Tiden till återfall ökade med 23% efter centralisering av den primära behandlingen. Centraliserad primär behandling och att det inte fanns någon synlig tumör kvar efter kirurgin var båda var för sig viktiga faktorer för både överlevnad och återfall.

 

Studien är publicerad under titeln ”Increased disease-free and relative survival in advanced ovarian cancer after centralized primary treatment” i den välrenommerade amerikanska tidskriften Gynecologic Oncology i september 2020