Utdelningscermoni 2021

20 maj, 2021

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                                     2021-05-20

 

 

Miljonbidrag till cancerforskning

Lions Cancerfond Väst finansierar fem projekt

 

Den kliniska och patientnära cancerforskningen är en grundpelare för att utveckla bättre diagnostik, effektivare behandlingar samt bättre förutsättningar för ökad livskvalitet under och efter cancerbehandling.

 

Lions Cancerfond Väst bidrar sedan mer än tio år till denna forskning. Nu har fondens forskningsråd, bestående av tre mycket välmeriterade cancerforskare samt tre Lionsmedlemmar, utvärderat årets ansökningar och gett styrelsen för fonden förslag på mottagare av anslag.

Genom styrelsens beslut bidrar fonden i år med totalt en miljon kronor som fördelas mellan fem olika projekt och olika diagnosområden: forskning specifikt om cancerformer i gynekologiska organ och forskning om olika cancerformer i hjärna, mjukdelar och skelett, bröst, njurar, huvud och hals.

 

– Lions cancerfond gör det möjligt för läkare, forskare och annan sjukvårdspersonal i västra Sverige att utveckla nya metoder och behandlingar för att stärka cancervården. Ett viktigt bidrag eftersom nästan 90 procent av alla cancerforskning finansieras med privata medel, berättar Lars-Göran Larsson, ordförande för styrelsen i Lions Cancerfond Väst, som också understryker att Lions arbetar helt ideellt vilket innebär att kostnaderna för att administrera fonden och utdelningar är väldigt låga.

– För varje insamlad 100-lapp delar vi ut 95 kronor, slutar Lars-Göran Larsson.

 

Följande sökande tilldelas med- eller helfinansiering för sin forskning:

  • Maria Ljungberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Diagnostisk Strålningsfysik, 225 000 kr
  • Christoffer Vannas, Jubileumskliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 225 000 kr
  • Anna Fäldt Beding, södra Älvsborgs Sjukhus, 100 000 kr
  • Kristina Skallsjö, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, 225 000 kr
  • Anna Linder, Göteborgs Universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, 225 000 kr

 

Utdelning av anslag sker vid en digital ceremoni den 20 maj.

 

Mer information

Ta gärna kontakt med Lars-Göran Larsson, ordförande för styrelsen i Lions Cancerfond Väst, mobil 070-611 46 92, e-post lars-goran@lionscancerfond.se

 

Kort om Lions Cancerfond Väst

Lions Cancerfond Väst är en del av Lionsrörelsen i Västsverige. Sedan 2010 har Lionsklubbarna i regionen samlat in medel från allmänheten med målet att stödja patientnära cancerforskning vid forskningsinstitutioner och sjukvårdsenheter i västra Sverige. I och med årets anslag har Lions Cancerfond Väst bidragit med över 15 miljoner kronor till cancerforskning. Läs mer och bli månadsgivare på www.lionscancerfond.se