Seminarium om nyheter inom cancerforskningen

18 september, 2019

Cancerforum Väst bjuder in till ett spännande seminarium om nyheter inom cancerforskningen! Våra föredragshållare kommer under kvällen att presentera nyheter inom cancerforskningen. 

Seminariet är gratis, men en no-show avgift på 200kr tillkommer om man inte utnyttjar sin biljett. 

17.00 – 18.00 Mat och dryck finns till försäljning 
18.00 – 20.00 Seminarium, inklusive frågestund

Anmälan görs här.

Programpunkter

”Strålbehandling vid bröstcancer” 
Roumiana Chakarova – Översjukhusfysiker, Docent MFT/Terapeutisk strålningsfysik,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Dan Lundstedt – Läkare, Medicine Doktor, Sahlgrenska Univesitetssjukhuset

”Immunterapi vid behandling av cancer”
Henrik Jespersen – Doktorand onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

”Efterbehandling gyncancer”
Karin Bergmark– Överläkare gynekologisk onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Linda Åkeflo– Specialistsjuksköterska i onkologi, doktorand,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Frågestund Cancerforum Väst 
Cancerforum väst är ett nätverk av intresseorganisationer inom cancerforskning och cancervård. Vi vill tillsammans verka för ett utökat samarbete främst inom områdena forskning, cancervård och rehabilitering i Västsverige. Genom samrådsmöten, gemensamma aktiviteter och kommunikation via hemsidor och sociala medier vill vi öka medvetenheten om det viktiga arbete som bedrivs här i Västsverige; allt med cancerpatienten och dennes anhöriga i fokus.