Utdelningscermonin 2019

25 maj, 2019

Lions Cancerfond Väst (LCV) årliga utdelning av forskningsanslag ägde rum onsdagen 15 maj 2019 i Jubileumsklinikens hörsal (Sahlgrenska Sjukhuset).
Inför publiken i en nästan fullsatt hörsal delade LCVs ordförande Lars Ersmarker ut minnescheck och gåvobrev om tillsammans drygt 3 miljoner kronor till 11 forskare från sjukvårdsinrättningar i Västra Götaland för olika forskningsprojekt.

Efter utdelningen fick varje forskare tillfälle att på ett populärt sätt beskriva sin forskning och vad man förväntade sig att uppnå. Forskningsrådets ordförande Lars-Göran Larsson introducerade kortfattat varje forskares projekt.
Klas Westerdal svarade för musiken under utdelningsceremonin.

Sedan starten 2010 har Lions Cancerfond Väst, som drivs helt ideellt, samlat in 14 miljoner kronor för patientnära cancerforskning i Västra Götalandsregionen.
LCV har ett kvalificerat forskningsråd bestående 4 professorer i medicin samt ytterligare 2 Lions. Rådet tar emot ansökningar, utvärderar dessa och lämnar förslag till mottagare av anslag. Styrelsen i Lions Cancerfond Väst tar sedan slutligt beslut.
Lions Sverige har flera forskningsfonder för forskning inom bl.a. cancer, folksjukdomar och barndiabetes. Den äldsta startade redan 1965. Sedan dess har dessa fonder samlat in och delat ut nästan en halv miljard kronor.