Professionell röstträning lindrar sviter efter larynxcancer

12 november, 2017

 

Larynxcancer, d v s cancer i struphuvudet, är inte så vanligt men för dem det drabbar kan det få obehagliga följder, även om sjukdomen botas. Andningen kan påverkas liksom röstkvaliteten, vilket kan ge försämrad kommunikationsförmåga och livskvalitet.

– Vi ville undersöka om röstbehandling med hjälp av logoped kan ge bättre röst- och livskvalitet hos larynxcancerpatienter som fått strålbehandling. Att så är fallet har vi nu också tydligt visat, avslöjar logoped Lisa Tuomi.

Läs hela artikeln genom att klicka här  Artikel om Lisa Tuomi