2018 års ansökningsomgång är nu öppen!

29 december, 2017

Dags att söka anslag från Lions Cancerfond Väst! Nu har vi öppnat för 2018 års ansökningar. Totalt kommer vi att dela ut minst 1,3 miljoner i denna omgång.

OBS: Deadline för ansökan är den 28 februari 2018. Beslut om tilldelade anslag kommer att ske omkring den 20 april.

 

Riktlinjer för  ansökningar laddar du ner på denna länk:

Lions Cancerfond Vast riktlinjer for ansokan 2018 klar

 

Ansökningsblanketten för ansökningar i form av en ifyllningsbar pdf finns på denna länk:

Ansökan om anslag från Lions Cancerfond Väst 2018 klar

Du fyller i blanketten, sparar den med ditt namn i titeln och skickar till forskningsanslag@lionscancerfond.se

 

För varje ansökan skall du och närmaste chef också fylla i denna blankett:

Intyg klinikchef underskrift sökande- Certificate head of clinic signature by applicant klar

Denna blankett skriver du ut på papper, skriver under och skickar med vanlig post till:

Lions Cancerfond Väst

c/o Claes I Helgesson

Lotsgatan 10

414 58 Göteborg

 

Ev frågor om ansökningar etc kan skickas till denna e-mailadress: forskningsanslag(a)lionscancerfond.se