Information för Lionsklubbar


Den 17 maj hade vi en officiell utdelning av årets anslag i Jubileumsklinikens aula på Sahlgrenska.  Se listan nedan.

LCV Forskningsanslag 2018

Nedan kan du ladda ner ett pressmeddelande, som du kan lämna in till din lokala tidning. Du kan välja mellan en pdf-version eller en word-version beroende på vad tidningen vill ha. Filerna innehåller också en gruppbild på anslagsmottagarna.

pdf: Pressmeddelande maj 2018-2

Word: Pressmeddelande maj 2018-2

 

Den officiella årsredovisningen av verksamheten för verksamhetsåret 2016-17 är nu reviderad och inlämnad till Svensk Insamlingskontroll. Du kan ladda ner pdf-filen här  LCV officiell årsredovisning 2016-2017. Dela den gärna med dina klubbkamrater och andra som är intresserade av hur det går för LCV.

 

Lionklubbarna i Distrikt 101VG har ett centralt ansvar, nämligen att sprida kunskap om Lions Cancerfond Väst. Bästa sättet är ”mun – till – mun” metoden. Om alla Lions i distriktet pratar med 10 personer når vi c:a 17 000 presumtiva bidragsgivare. Det är också mycket viktigt att alla Lions har kunskap om Lions Cancerfond Väst och lättast sker det genom en PowerPoint-presentation, som ex.vis. visas på ett klubbmöte. Ladda ner version 2018 här:  LCV Presentation 2018 utg2.pptx

 

Om du inte har möjlighet att öppna en PowerPoint-presentation kan du försöka med den pdf-version som du kan ladda ner här: LCV Presentation 2018 utg2.pdf

Du vet väl att alla kan bli månadsgivare till Lions Cancerfond Väst? Visst borde väl alla Lions bli månadsgivare! För att bli månadsgivare fyller man i en blankett för autogiromedgivande. Blanketten kan laddas ner här: Autogiromedgivande-jan 18. Blanketten kan fyllas i på nätet, men måste skrivas under och skickas i pappersform till LCV:s kassör!

Varför inte skriva ut blanketten på papper och dela ut till dina klubbmedlemmar och andra intresserade av att stödja LCV? Här finns en blankett som lämpar sig för utskrift: Autogiromedgivande-för utskrift

Lions Cancerfond Väst har tagit fram en ny folder. Foldern består av två delar: en med allmän information om LCV och ett insticksblad med aktuella siffror. På detta sätt får foldern längre livslängd och insticksbladet kan bytas ut vid behov. Klubben kan rekvirera folder och insticksblad för utdelning under aktiviteter etc genom ett mail till kassören Lars Brorsson (kassor@lionscancerfond.se) eller ordföranden Lars Ersmarker (ordf@lionscancerfond.se).

Observera att Lionsklubbar skall sätta in klubb-bidrag och behållning från aktiviteter på BG 488-9564

Ett mycket bra sätt att sprida kunskap om Lions Cancerfond Väst är att göra ett avtal med ortens tidning om införande av ”pluggannonser”. Nedan finns pluggannonser i pdf-format i 2 olika storlekar som du kan ladda ner och skicka till din tidning.

LCV pluggannons 73x25mm

LCV pluggannons 133x113mm

Här nedan finns en högupplöst logga med info om vår hemsida, vårt bankgiro och vårt Swish-konto. LCV-logga hogupplost med www+bg u90

Vi har, som ni vet, ett så kallat 90-konto, vilket visar att vi är under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. De kräver att vi i allt informationsmaterial också lägger in deras logga. Nedan finns för nedladdning 90-loggan i hög upplösning. 90_Konto_Logo_RGB