Information för Lionsklubbar


lionlogo_2c

Den officiella årsredovisningen av verksamheten för verksamhetsåret 2016-17 är nu reviderad och inlämnad till Svensk Insamlingskontroll. Du kan ladda ner pdf-filen här  LCV officiell årsredovisning 2016-2017. Dela den gärna med dina klubbkamrater och andra som är intresserade av hur det går för LCV.

Lionklubbarna i Distrikt 101VG har ett centralt ansvar, nämligen att sprida kunskap om Lions Cancerfond Väst. Bästa sättet är ”mun – till – mun” metoden. Om alla Lions i distriktet pratar med 10 personer når vi c:a 17 000 presumtiva bidragsgivare. Det är också mycket viktigt att alla Lions har kunskap om Lions Cancerfond Väst och lättast sker det genom en PowerPoint-presentation, som ex.vis. visas på ett klubbmöte. Ladda ner version 2017 här: Presentation LCV 2017-11-22

Om du inte har möjlighet att öppna en PowerPoint-presentation kan du försöka med den pdf-version som du kan ladda ner här: Presentation 2017-11-22

Lions Cancerfond Väst har tagit fram en ny folder. Foldern består av två delar: en med allmän information om LCV och ett insticksblad med aktuella siffror. På detta sätt får foldern längre livslängd och insticksbladet kan bytas ut vid behov. Klubben kan rekvirera folder och insticksblad för utdelning under aktiviteter etc genom ett mail till kassören Lars Brorsson (kassor@lionscancerfond.se) eller ordföranden Lars Ersmarker (ordf@lionscancerfond.se).

Observera att Lionsklubbar skall sätta in klubb-bidrag och behållning från aktiviteter på BG 488-9564

Ett mycket bra sätt att sprida kunskap om Lions Cancerfond Väst är att göra ett avtal med ortens tidning om införande av ”pluggannonser”. Nedan finns pluggannonser i pdf-format i 3 olika storlekar som du kan ladda ner och skicka till din tidning.

Pluggannons 38×43 mm med swish

Pluggannons 38×65 mm med swish

Pluggannons 80×20 mm med swish

Här nedan finns en högupplöst logga med info om vår hemsida, vårt bankgiro och vårt Swish-konto. LCV-logga hogupplost med www+bg u90

Vi har, som ni vet, ett så kallat 90-konto, vilket visar att vi är under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. De kräver att vi i allt informationsmaterial också lägger in deras logga. Nedan finns för nedladdning 90-loggan i hög upplösning. 90_Konto_Logo_RGB