Information för Lionsklubbar


lionlogo_2cLionklubbarna i Distrikt 101VG har ett centralt ansvar, nämligen att sprida kunskap om Lions Cancerfond Väst. Bästa sättet är ”mun – till – mun” metoden. Om alla Lions i distriktet pratar med 10 personer når vi c:a 17 000 presumtiva bidragsgivare. Det är också mycket viktigt att alla Lions har kunskap om Lions Cancerfond Väst och lättast sker det genom en PowerPoint-presentation, som ex.vis. visas på ett klubbmöte. Ladda ner version 2017 här: Presentation 2017-04-28

Om du inte har möjlighet att öppna en PowerPoint-presentation kan du försöka med den pdf-version som du kan ladda ner här: Presentation 2017-04-28

Lions Cancerfond Väst har nya ”foldrar” och ”bössgördlar”, som kan rekvireras från någon av styrelsemedlemmarna. Vi har även ”beach-flaggor”, som kan lånas för en aktivitet.

Styrelsen har nu sammanställt en redovisning av verksamheten för verksamhetsåret 2015-16. Du kan ladda ner pdf-filen här  intern-arsberattelse-2015-2106. Dela den gärna med dina klubbkamrater och andra som är intresserade av hur det går för LCV.

På länken här finns den senaste pressreleasen om utdelningen av anslag 2016. Pressinformation Lions Cancerfond Väst maj 2016 Omedelbart efter den högtidliga utdelningen av årest anslag den 10 maj kommer listan på 2017 års anslagsmottagare att pressenetgeras här.

Lionklubbar skall sätta in behållning från aktiviteter och klubbidrag till Lions Cancerfond Väst på BG 488-9564

Ett mycket bra sätt att sprida kunskap om Lions Cancerfond Väst är att göra ett avtal med ortens tidning om införande av ”pluggannonser”. Nedan finns pluggannonser i pdf-format i 5 olika storlekar som du kan ladda ner och skicka till din tidning.

Pluggannons 38×43 mm med swish

Pluggannons 38×65 mm med swish

Pluggannons 80×20 mm med swish

Här nedan finns en högupplöst logga med info om vår hemsida, vårt bankgiro och vårt Swish-konto. LCV-logga hogupplost med www+bg u90

Vi har, som ni vet, ett så kallat 90-konto, vilket visar att vi är under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. De kräver att vi i allt informationsmaterial också lägger in deras logga. Nedan finns för nedladdning 90-loggan i hög upplösning. 90_Konto_Logo_RGB