Information för Lionsklubbar


lionlogo_2cLionklubbarna i Distrikt 101VG har ett centralt ansvar, nämligen att sprida kunskap om Lions Cancerfond Väst. Bästa sättet är ”mun – till – mun” metoden. Om alla Lions i distriktet pratar med 10 personer når vi c:a 17 000 presumtiva bidragsgivare. Det är också mycket viktigt att alla Lions har kunskap om Lions Cancerfond Väst och lättast sker det genom en PowerPoint-presentation, som ex.vis. visas på ett klubbmöte. Ladda ner version 2017 här: Presentation 2017-04-28

Om du inte har möjlighet att öppna en PowerPoint-presentation kan du försöka med den pdf-version som du kan ladda ner här: Presentation 2017-04-28

Lions Cancerfond Väst har nya ”foldrar” och ”bössgördlar”, som kan rekvireras från någon av styrelsemedlemmarna. Vi har även ”beach-flaggor”, som kan lånas för en aktivitet.

Styrelsen har nu sammanställt en redovisning av verksamheten för verksamhetsåret 2015-16. Du kan ladda ner pdf-filen här  intern-arsberattelse-2015-2106. Dela den gärna med dina klubbkamrater och andra som är intresserade av hur det går för LCV.

Den 10 maj delades 2017 års anslag ut vid en högtidlig ceremoni i Per Dubbsalen på Sahlgrenska. En sammanställning av årets anslag finns på denna länk: Ansökningar LCV 2017 styrelsens beslut.

Lionklubbar skall sätta in behållning från aktiviteter och klubbidrag till Lions Cancerfond Väst på BG 488-9564

Ett mycket bra sätt att sprida kunskap om Lions Cancerfond Väst är att göra ett avtal med ortens tidning om införande av ”pluggannonser”. Nedan finns pluggannonser i pdf-format i 5 olika storlekar som du kan ladda ner och skicka till din tidning.

Pluggannons 38×43 mm med swish

Pluggannons 38×65 mm med swish

Pluggannons 80×20 mm med swish

Här nedan finns en högupplöst logga med info om vår hemsida, vårt bankgiro och vårt Swish-konto. LCV-logga hogupplost med www+bg u90

Vi har, som ni vet, ett så kallat 90-konto, vilket visar att vi är under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. De kräver att vi i allt informationsmaterial också lägger in deras logga. Nedan finns för nedladdning 90-loggan i hög upplösning. 90_Konto_Logo_RGB