Organisationsnummer: 802426-3090  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insamlingsstiftelsen

Lions cancerforskningsfond

i västra Sverige

eller Lions Cancerfond Väst, som är vårt kortnamn, är en stiftelse med syftet att samla in medel till patientnära forskning vid sjukvårdsinrättningar i västra Sverige.

Vi välkomnar ditt bidrag för att öka livskvaliteten hos cancerpatienter i Västsverige. Klicka på vilken typ av gåva du vill ge nedan, så kopplas du till en blankett för att lämna ditt bidrag.

  

Du kan också bli månadsgivare genom att teckna ett autogiroavtal med oss. Klicka på knappen nedan.

Läs mer om Lions Cancerfond Väst under fliken Om oss.

Tack!!!

alla givare och lionsklubbar för alla bidrag och som givit vår fond totalt 1 048 865:03 under verksamhetsåret 1 juli 2013 till 30 juni 2014

Då våra kostnader för samma period bara uppgår till 44 772:45 * kommer vi att kunna dela ut en million kronor till cancerforskning som bedrivs i västra Sverige. Våra totala kostnader utgör således endast 3,36 % av insamlade medel.

*Precis som Lions i övrigt, bedrivs fondens verksamhet helt ideellt. Även ledamöterna i vårt forskningsråd avstår ersättning.

 

 

Svensk Insamlingskontroll översyn av verksamheten: din garanti att pengarna kommer fram!