Organisationsnummer: 802426-3090  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insamlingsstiftelsen

Lions cancerforskningsfond

i västra Sverige

eller Lions Cancerfond Väst, som är vårt kortnamn, är en stiftelse med syftet att samla in medel till patientnära cancerforskning vid sjukvårdsinrättningar i västra Sverige.

Vi välkomnar ditt bidrag för att öka livskvaliteten hos cancerpatienter i Västsverige. Klicka på vilken typ av gåva du vill ge nedan, så kopplas du till en blankett för att lämna ditt bidrag.

  

Du kan också bli månadsgivare genom att teckna ett autogiroavtal med oss. Klicka på knappen nedan.

OBS

Vi har nu öppnat en servicetelefon, dit du kan ringa och få hjälp med inbetalningen av din gåva.

Ring 020-33 44 44 (samtalet är gratis!)

Läs mer om Lions Cancerfond Väst under fliken Om oss.

Tack!!!

alla givare och lionsklubbar för era bidrag och som givit vår fond totalt 1 038 275:91under verksamhetsåret 1 juli 2013 till 30 juni 2014

Då våra kostnader för samma period bara utgör 3,36 % av insamlade medel. kommer vi att kunna dela ut en million kronor till cancerforskning som bedrivs i västra Sverige.

*Precis som Lions i övrigt, bedrivs fondens verksamhet helt ideellt. Även ledamöterna i vårt forskningsråd avstår från ersättning.

 

 

Svensk Insamlingskontroll översyn av verksamheten: din garanti att pengarna kommer fram!