Lions Cancerfond Väst riktar sitt stöd till den kliniska, patientnära cancerforskningen, som bedrivs i västra Sverige, dvs forskning, som rör patienterna specifikt, såsom forskning för förbättrad diagnostik, behandlingsmetoder och att ge patienterna ett mer fullvärdigt liv under och efter en behandling.
Fonden startade sin verksamhet 2010 och har dragit in mer än 20 miljoner kronor till cancerforskningen i vår region. 100 forskningsprojekt har hittills fått dela på drygt 19 miljoner kronor.

Fonden har ingen anställd personal utan allt drivs ideellt i enlighet med Lions etik och syften. Våra omkostnader är synnerligen låga, < 5%. Av varje 100-krona går alltså drygt 95 kronor till cancerforskningen. Du kan läsa mer om fonden på denna sida.