Testamente och Arv


Forskningen har radikalt ökat möjligheterna att bli botad från cancer och ett bidrag till cancerforskningen är ett bidrag till livet.

Du kan bidra till cancerforskningen i västra Sverige genom bidrag till Lions Cancerfond Väst eller genom att testamentera hela / eller delar av dina tillgångar till fonden.

Cancerforskningen är helt beroende av frivilliga bidrag från privatpersoner och företag. Ditt bidrag gör skillnad