Biverkningarna vid cellgiftsbehandlingar kan för en del människor bli riktigt svåra. Länge har man vid doseringen bara utgått från kroppsstorlek. Forskning om tarmcancer visar nu att helt andra faktorer bör vara avgörande. En metod att väga samman dessa hoppas man nu få fram i ett forskningsprojekt vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Resultatet skulle kunna betyda mycket för patienterna.

 

– Vi har insett att varje patient är unik vad gäller mängden av enzymer som påverkar hur väl man tål cytostatika, berättar Göran Carlsson.

 

Han är kirurg och överläkare vid onkologen[1] på Östra Sjukhuset och arbetar med forskning kring tjock- och ändtarmscancer. För att kunna intensifiera forskningen kring behandling med cytostatika (cellgifter) och finna en gemensam, användbar formel för individuell dosering har Lions Cancerfond Väst tilldelat projektet 130 000 kr.

          

– Detta har bidragit till att projektet under en tid har kunnat gå på helfart. Ett helt färdigt resultat har vi ännu inte men det finns hopp om det inom ett år. Hittills har man enbart låtit vikt och längd avgöra doseringen. Rena stenåldern! säger Göran.

 

För ett år sedan publicerade man forskningsrönen att ålder och kön har stor betydelse – kvinnor tål mindre doser än män och äldre mindre än yngre. Nu vill man sammankoppla denna kunskap med mätresultat för de enzymer som avgör vilken dos en person bör ha för att få ”lagom” biverkningar. För vissa biverkningar vill man ha, annars finns det risk att cellgiftsdosen varit för låg och inte har avsedd verkan. Samtidigt får inte biverkningarna vara så svåra att det ger mer lidande för patienten än vad sjukdomen innebär.

 

– Men tyvärr anses forskning kring ”medaljens baksida” inte lika spännande som många andra forskningsprojekt, berättar Göran. Det innebär att det kan vara svårare att få forskningsanslag. Vi är mycket beroende av frivilliga medel och bidraget från Lions Cancerfond Väst har klart kunnat skynda på projektet. Ju mer bidrag, ju snabbare resultat.

 

Forskningsredaktör Lena Haldin

 

[1] Onkologi = läran om tumörsjukdomar