Hyperbar syrgasbehandling kan lindra sena skador efter strålning mot buken

Syrgasbehandling i tryckkammare kan lindra självskattade symtom och biverkningar efterstrålbehandling mot cancer i bäckenregionen, visar en studie. Efter 30–40 pass i kammaren upplevdemånga att både blödningar, läckage och smärtor dämpats.Nicklas Oscarsson, försteförfattare till artikeln, är doktorand inom anestesiologi och intensivvård vidSahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, samt överläkare på Angereds Närsjukhus. Nicklas harfått 150 000 kr i anslag […]