Forskningsrådets ledamöter får Melvin Jones-utmärkelse

16 april, 2018

Professorerna Göran Stenman, Eva Forsell-Aronsson och Per Karlsson, mångåriga ledamöter i Lions Cancerfond Västs forskningsråd, har tilldelats Melvin Jones-utmärkelsen för sina insatser. De har alla lagt ner stort arbete med att granska inkomna ansökningar (det är ofta fråga om mer än 40 ansökningar i varje omgång) utan någon ersättning av något slag. Forskningsrådet har 6 ledamöter, varav 3 från Lions. Forskningsrådets roll är att föreslå vilka ansökningar som skall få anslag. LCV:s styrelse tar sedan det slutgiltiga beslutet baserat på Forskningsrådets förslag och ansökans relevans i förhållande till LCV:s stadgar.