Cancerseminarium ”Forskningsnyheter” 12 april

16 april, 2018

Cancerforum Väst är en samarbetsorganisation mellan Jubileumsklinikens Cancerfond, Lions Cancerfond Väst och 5 patientorganisationer. Den 12 april anordnade Cancerforum Väst ett seminarium på temat ”Forskningsnyheter” i Dahlheimers hus i Göteborg. Ett 90-tal åhörare tog del av forskningsnyheter inom områdena prostatacancer, bröstcancer och melanom samt om följdsjukdomar av cancerbehandling. Samtidigt informerades också om cancerstudier i Sverige, vilka cancerpatienter har möjlighet att medverka i.

Seminariet avslutades med ett panelsamtal med föreläsarna som svarade på frågor från auditoriet. På bilden ovan ser vi paneldeltagarna: från vänster Per Karlsson (bröstcancer), Lars Ny (melanom), Annika Baan (cancerstudier), Delila Gasi Tandefeldt (prostatacancer), Bo Nordenskjöld (ordförande i Jubileumsklinikens Cancerfond och moderator för panelsamtalet) samt Gunnar Steineck (följdsjukdomar av cancerbehandling).