LCV-anslagsmottagare får fint pris!

30 januari, 2018

Eva Angenete överläkare i kirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fick våren 2017 ett anslag från Lions Cancerfond Väst för studier av livskvaliteten vid behandling och uppföljning av tjock-, ändtarms och analcancer.

Eva har nyligen fått Svensk Kirurgisk förenings stora forskningsstipendium för sin forskning om kolorektalcancer. Hon har varit ansvarig för flera studier som utvecklar och utvärderar behandlingen av kolorektalcancer. Läs en intervju av Eva i ILCO-magasinet här:

Eva Angenete intervju ILCO-Magasinet