Under verksamhetsåret 1 juli 2014 till 30 juni 2015 fick Lions Cancerfond Väst in totalt 1 033 697 kronor. Vi delade under året ut totalt 1 034 000 kronor i forskningsanslag till 7 forskningsprojekt. Under året har vi investerat i nya foldrar och annat informationsmaterial. Vi har också under året öppnat en servicetelefon, vilket har fått mycket positivt mottagande. De totala kostnaderna uppgick till c:a 90 000 kronor, eller 8,7% av det insamlade beloppet. Om man räknar bort de nämnda investeringar ligger de administrativa kostnaderna under5% liksom tidigare år, mycket tack vare de ideella insatser som styrelse och andra gör. En sammanställning av det preliminära verksamhetsresultatet finns här.