– Jag tror verkligen vi kan göra skillnad för våra patienter med vår forskning, säger Eva Angenete, överläkare och docent vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Med hjälp av bidrag från Lions Cancerfond Väst genomför hon och hennes forskarteam nu en studie om efterbehandling av ändtarmscancer. Tiden med stomi är i fokus.

1 Eva Angenete

–  Frågan är om man kunde underlätta för patienterna, så att de bara behövde ha stomi (”påse på magen” ) en till två veckor i stället för tolv eller mer, berättar Eva.  Det viktigaste är dock att se till att operationen medför så få komplikationer som möjligt.

Stomier kan ju av många upplevas som besvärande, så att väsentligt kunna korta ner tiden med en sådan vore ju en klar fördel för några av de ca 2000 personer som årligen får diagnosen ändtarmscancer.

Något resultat av den här studien föreligger ännu inte. Däremot har man nyligen publicerat resultat från en stor internationell undersökning, som visar att titthålskirurgi är lika säker som öppen kirurgi vid tarmcanceroperationer samt ger vinster i form av snabbare återhämtning.  När det gäller tarmsjukdomen divertikulit (inflammerade fickor på tarmen), hoppas man också att man, om man väljer titthålskirurgi, kanske t o m helt kan slippa stomi och därigenom också den andra operation som borttagandet av stomin kräver. Men ännu behövs mer jämförande data för att man ska vara säker på fördelarna i det långa perspektivet.

Vad betyder det då för dig att du utvalts för att få ett fondbidrag?

– Det betyder jättemycket! Dels betyder det att min ansökan har granskats och jag har fått en bekräftelse på att det jag gör är viktigt, dels hjälper det till att finansiera min forskningstjänst och kontakten med andra sjukhus samt våra utgifter för intervjuer, frågeformulär m m. Jag pratar gärna om just Lions, där jag vet att varje skänkt krona används för sitt ändamål.

För patienternas del kan det förstås innebära att forskningen blir mer effektiv och chansen till bättre vård ökar.

ForskningsredaktörDSC05608

Lena Haldin