Årsredovisningen för verksamhetsåret 1 juli 2914 – 30 juni 2015 är nu reviderad. Årsredovisningen kan laddas ner här:

LCV Komplett Årsredovisning 2014-2015 ok