Insamlingsstiftelsen

Lions cancerforskningsfond

i västra Sverige

eller Lions Cancerfond Väst, som är vårt kortnamn, är en stiftelse med syftet att samla in medel till patientnära cancerforskning vid sjukvårdsinrättningar i västra Sverige.

Vi välkomnar ditt bidrag för att öka livskvaliteten hos cancerpatienter i Västsverige. Klicka på vilken typ av gåva du vill ge nedan, så kopplas du till en blankett för att lämna ditt bidrag.

Du kan också bli månadsgivare genom att teckna ett autogiroavtal med oss. Klicka på knappen nedan.

OBS

Vi har nu öppnat en servicetelefon, dit du kan ringa och få hjälp med inbetalningen av din gåva.

Ring 020-33 44 44 (samtalet är gratis!)

Läs mer om Lions Cancerfond Väst under fliken Om oss.

5 000 000:- 

 - det är vad Lions Cancerfond Väst hittills samlat in sedan vi startade 2010.

Tack alla givare från allmänheten och distriktets Lionklubbar. Utan er hade det inte varit möjligt att stödja 31 cancerforskningsprojekt i västra Sverige.

Då våra kostnader tack vare ideellt arbete är mycket låga kommer hela 95 kronor av varje insamlad 100-krona cancerforskningen i västra Sverige till godo

Svensk Insamlingskontroll översyn av verksamheten: din garanti att pengarna kommer fram!